September 2, 2017

ภาพแสดงการภาพแสดงการติดตั้งตู้MDBและอุปกรณ์ภายในตู้MDB

ภาพแสดงการติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ภาพแสดงการติดตั้งตู้มิเตอร์ในอาคาร

ภาพแสดงงานขุดดิน และวางท่อ HDPE

ภาพแสดงงานปักเสา,พาดสายและเดินท่อใต้ดิน

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

งานหม้อแปลงพร้อมรั้ว

May 3, 2016

ขอบเขตงานบริการ

ขอบเขตงานในการให้บริการ และการควบคุมงานติดตั้งระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณ  หรือระบบปรับอากาศ จะออกแบบสำหรับเฉพาะโครงการนั้นๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดของโครงการ งบประมาณ และความต้องการของเจ้าของโครงการ

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Address

Ban Hua Hin Thailand

Follow

©2017 by NY 169 Engineering.co.,ltd. Proudly created with Wix.com  ระบบไฟฟ้าหัวหิน ny169engineering ช่างไฟฟ้าหัวหิน งานไฟฟ้าหัวหิน