ผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพงานของเรา

ประวัติและงานของเรา ย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี 2551 จนถึง ปัจจุบัน กว่า 300 โครงการ.

บริษัท เอ็น วาย 169 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Address

Ban Hua Hin Thailand

Follow

©2017 by NY 169 Engineering.co.,ltd. Proudly created with Wix.com  ระบบไฟฟ้าหัวหิน ny169engineering ช่างไฟฟ้าหัวหิน งานไฟฟ้าหัวหิน

2558_Project.png