top of page

บริการของเรา / OUR SERVICES

1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร            ต่างๆ โรงแรม รวมถึงที่พักอาศัย. 
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง,

    ไฟฟ้าแรงต่ำ และสัญญาณ
3. ระบบไฟฟ้าอันเดอร์กราวด์

 

ผู้เชียวชาญระบบไฟฟ้าหัวหินอย่างแท้จริง

ประวัติบริษัท

บริษัท เอ็น วาย 169 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าและสัญญาณมากกว่า 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงาน , ผู้ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง , ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และระบบปรับอากาศ ให้กับโครงการต่างๆ อย่างมีระบบ และมีมาตรฐานตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนได้รับความไว้วางใจจากทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เข้าเป็นตัวแทนทางการไฟฟ้าฯ บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าขยายเขตให้กับทางโครงการ ต่างๆ จนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพ และการบริการมาจนถึงปัจจุบัน


ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 8/82 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ADDRESS : 8/82 PETCHKASAEM RD., HUA HIN, HUA HIN PRACHUABKHIRIKHAN 77110 , THAILAND โทรศัพท์ / TEL. : ( 032 ) 523 002, ( 032 ) 523 003 อีเมล์ : nattawut_engineering@hotmail.com, ny_engineering@yahoo.com

นโยบายคุณภาพ

วัตถุประสงค์

     บริษัท เอ็น วาย 169 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีวัตถุประสงค์จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก และบริการที่เป็นมิตร ราคาเหมาะสม  เน้นการติดตั้งอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูง มีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ทุกขั้นตอนการติดตั้ง ควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

นโยบายในการทำงาน

1.  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างจริงใจ ในราคาที่เป็นธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพถูกต้องตามระเบียบของการไฟฟ้าฯ และมาตรฐาน ว ส ท.

2.  เพิ่มเติมในส่วนของการออกแบบให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคำนึงถึงงบประมาณการก่อสร้าง และหลักการทางวิศวกรรม

คุณภาพในการติดตั้งระบบ

         ทางบริษัท ฯ เน้นการติดตั้งอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูง  โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับทีมงานวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการทางวิศวกรรมหลายระบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป )

ติดต่อเรา/ข้อเสนอแนะ

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่  8/82  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ADDRESS          :  8/82   PETCHKASAEM RD., HUA HIN, HUA HIN PRACHUABKHIRIKHAN 77110 , THAILAND

โทรศัพท์ / TEL. :  ( 032 ) 523 002, ( 032 ) 523 003          

อีเมล์  :  nattawut_engineering@hotmail.com, ny_engineering@yahoo.com

bottom of page